لیست پروژه های انجام شده

لیست پروژه های انجام شده

پروژه سامانه شهرداری الکترونیک
پروژه سامانه شهرداری الکترونیک

شهر الکترونیک شهری است که اداره امور شهروندان...

انبار
انبار

انبار یکی از فرایندهای اصلی هر سازمان بوده و...

پروژه سامانه فروش
پروژه سامانه فروش

سامانه مدیریت فروش و صدور فاکتور به منظور ثبت...

سامانه نرم افزار سوئیچ ساتراپ
سامانه نرم افزار سوئیچ ساتراپ

امروژه شاهد سیر صعودی استفاده از دستگاه‌های خ...

پروژه کلید
پروژه کلید

این پروژه، برای اعطای مجوز دسترسی به سامانه‌ه...

پروژه مدیریت ارسال پیامک
پروژه مدیریت ارسال پیامک

ارسال پیامک امروزه یکی از راه‌های ارتباط هرچه...

پروژه مدیریت پذیرندگان
پروژه مدیریت پذیرندگان

اپلیکیشن مدیریت پذیرندگان به منظور ثبت درخواس...

پروژه موبایل اپ گزارش مدیریت ارشد
پروژه موبایل اپ گزارش مدیریت ارشد

یک سامانه مبتنی بر موبایل اپلیکیشن که گزارش‌ه...

پروژه موبایل بانک نور
پروژه موبایل بانک نور

موبایل بانک نور یکی از خدمات بانکداری الکترون...

نرم افزار فروش اعتباری
نرم افزار فروش اعتباری

پس از احساس نیاز شرکت به ارائه خدمت "کارت اعت...

نرم افزار موبایل مدیریتی
نرم افزار موبایل مدیریتی

1) گزارش‌های متنوع مدیریتی 2) گزارش‌های مالی...

پروژه نهاب
پروژه نهاب

مطابق با تعریف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران...