لیست پروژه های انجام شده

لیست پروژه های انجام شده

سامانه ESB
سامانه ESB

بانکها و موسسات مالی و اعتباری در جهت رقابت و...

سامانه اسناد الکترونیکی
سامانه اسناد الکترونیکی

این پروژه به صورت یک سیستم بارگذاری اسناد الک...

سامانه باشگاه من
سامانه باشگاه من

سیستم هوشمند مانیتورینگ پایش شامل : ماژول نما...

پروژه سامانه شهرداری الکترونیک
پروژه سامانه شهرداری الکترونیک

شهر الکترونیک شهری است که اداره امور شهروندان...

پروژه کلید
پروژه کلید

این پروژه، برای اعطای مجوز دسترسی به سامانه‌ه...

پروژه مدیریت ارسال پیامک
پروژه مدیریت ارسال پیامک

ارسال پیامک امروزه یکی از راه‌های ارتباط هرچه...

پروژه مدیریت پذیرندگان
پروژه مدیریت پذیرندگان

اپلیکیشن مدیریت پذیرندگان به منظور ثبت درخواس...

نرم افزار فروش اعتباری
نرم افزار فروش اعتباری

پس از احساس نیاز شرکت به ارائه خدمت "کارت اعت...