نرم افزار فروش اعتباری

نرم افزار فروش اعتباری

حوزه بانکی

پس از احساس نیاز شرکت به ارائه خدمت "کارت اعتباری خرید(تیتان)" کمیته بررسی این طرح تشکیل گردید و در اولین قدم طرح از لحاظ نحوه شکل‌گیری و پیاده‌سازی و همچنین فرآیندهای اصلی بیزینسی مورد بررسی قرار گرفت. باتوجه به اطلاعات موجود و تحقیقات اولیه، شناسنامه ایده و مراحل آینده پروژه تدوین گردید. ایده اصلی طرح تیتان افزایش قدرت خرید مشتریان از طریق ارائه کارت اعتباری خرید توسط موسسه نور می‌باشد. در این طرح کارت اعتباری خرید برای متقاضی صادر می‌گردد که برخلاف دیگر کارت‌های موسسه، ابزاری برای استفاده از اعتباری مشخص در دوره‌ای معین می‌باشد. دارنده کارت می‌تواند با استفاده از آن از شبکه پذیرندگان اعلام شده که شامل فروشگاه‌ها و مراکز دارای پایانه فروش و وب سایت‌های دارای فروشگاه‌های اینترنتی است، نسبت به خرید کالا و دریافت خدمات اقدام نمایند. پس از صدور صورتحساب در یک دوره مشخص، مشتری بدهکاری خود را به دو صورت نقدی و یا اقساطی به همراه سود خرید طبق ضوابط بانک مرکزی پرداخت می‌نماید.