انبار

انبار

مدیریت سرویس

انبار یکی از فرایندهای اصلی هر سازمان بوده و همچنین از دغدغه‌های هر سازمان در مقیاس بالا به شمار می‌رود. از آ‌ن‌جایی که قوانین مربوط به کسب و کارهای سازمان‌ها مختلف و نیازمندی‌های آنان در این حوزه معمولا دارای ابعاد متفاوتی است لذا راه حل مناسب برای آن ایجاد یک نرم افزار واحد منطبق بر نیازهای درونی آن سازمانی است. پروژه انبار به منظور تسهیل در امور انبارداری و فرآیندهای مربوط به آن تهیه می‌گردد. علاوه بر این معمولا در نگاه اول انبارها دارای فرآیندهایی متداول و با روال کاری یکسان هستند که بر روی آن‌ها سیاست‌های کسب و کاری مربوط به خود آن سازمان قرار خواهد گرفت، پروژه ذکر شده نیز از این قائله مستثنی نمی‌باشد.