سامانه سوئیچ

سامانه سوئیچ

حوزه بانکی

پروژه سوئیچ با هدف ارائه خدمات صدور کارت، مدیریت سیستم کارت (CMS) و مدیریت کانال‌های ارتباطی طراحی و ارائه شده است. این پروژه در راستای تکمیل و توسعه سیستم‌های موجود در امور کارت و پرداخت‌های الکترونیکی و با توجه به شناخت لازم از محیط و نرم‌افزارهای بانکی 7 زیر سیستم را به منظور رعایت سطوح امنیت کاربری و مدیریتی در هر بخش به صورت مجزا در بر می‌گیرد. این سوئیچ با ثبت تمامی وقایع و رخدادهای سیستمی قادر به پشتیبانی از طیف وسیعی از گردش‌ها می‌باشد.