سامانه سرویس های سمات

سامانه سرویس های سمات

حوزه بانکی

هدف از "سامانه متمرکز الکترونيکي تسهيلات و تعهدات بانکي"، پوشش نیازمندی‌های آیین‌نامه‌‌های "تسهیلات و تعهدات کلان" و "تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط" در قالب شناسایی گروه‌های ذینفعی و اشخاص مرتبط موجود در میان مشتریان و سپس بررسی میزان تسهیلات و تعهدات دریافتی آنان می‌باشد. بانک مرکزی ج.ا.ا در نظر داشته استعلام وضعيت اعتباری مشتريان ثبت تسهيلات و تعهدات جديد و يا اعمال تغيير و تسويه در سامانه سمات (سامانه متمرکز الکترونيکي تسهيلات و تعهدات بانکي) را بصورت آني اجرايي نمايد. در اين راستا برای تبادل اطلاعات بين سامانه سمات با سامانه‌های متمرکز بانک‌های عامل در شبکه بانکي کشور از تکنولوژی استفاده نموده است.