پروژه سامانه ساناپی

پروژه سامانه ساناپی

موبایل و وب

اپلیکیشن ساناپی به منظور انجام خدمات کلیه بانک ها و پی اس پی ها ، از جمله کارت به کارت و پرداخت قبض و پرداخت جریمه و خرید اینترنت و خرید شارژ تلفن همراه و موارد دیگر که در ادامه کار اضافه خواهد شد. همچنین دارای بخشی به نام پارکینگ است که برای رزرو پارکینگ های در محدوده مشخص شده، قابل استفاده می باشد.