سامانه جذب و استخدام

سامانه جذب و استخدام

مدیریت سرویس

هدف از انجام پروژه سامانه جذب و استخدام، فراهم کردن بستری ساده و در عین حال کامل به منظور انجام تمامی مراحل جذب و استخدام کارجویان است. سامانه جذب و استخدام از دو قسمت تشکیل می شود: سامانه کارجو و سامانه کارفرما. سامانه کارجو متشکل از قسمت های مختلف است که تمامی فرآیند استخدام در آن انجام شده و کارجو می تواند مرحله به مرحله، اقدامات لازم را انجام داده و گردش کار خود را مشاهده کند. از آن سمت، سامانه کارفرما، مرحله به مرحله سامانه کارجو را هدایت می کند و تمامی اطلاعات ذخیره شده در سامانه کارجو، در سمت کارفرما قابل مشاهده است. همچنین سطوح دسترسی ارائه شده در سامانه کارفرما قابل تغییر است. با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، پس از طراحی این پروژه و رساندن آن به مرحله اجرایی، توسط شرکت تجارت الکترونیک پرتیکان به بهره برداری رسیده و فرآیند جذب و استخدام سازمان مذکور توسط این سامانه انجام شده و از این طریق مشکلات و ایرادهای احتمالی آن شناسایی و رفع شود و سپس با هدف کسب درآمد، با سطوح دسترسی محدودتر، در اختیار سازمان های دیگر قرار گیرد. استفاده از این سامانه علاوه بر ساده سازی فرآیند استخدام برای سازمان، رفت و آمد های کارجو را به حداقل رسانده و از لحاظ زمان صرف شده برای فرآیند استخدام، به صرفه تر است. همچنین به دلیل انجام تمامی مراحل جذب و استخدام در بستر وب، استفاده بی رویه از کاغذ را نیز کاهش می دهد.