سامانه باشگاه مشتریان تیتان

سامانه باشگاه مشتریان تیتان

مدیریت سرویس

ارائه خدمات به مشتریان باکیفیت عالی و به‌طور مستمر، موجب ایجاد مزیت‌های رقابتی برای سازمان و ابزار تدافعی در مقابل جذب مشتریان توسط رقبا و مانع ورود برای سازمان‌های جدید می‌شود. در سامانه باشگاه مشتریان تیتان، مشتریان عضو باشگاه بر مبنای مدل تعریف‌شده و بر اساس میزان فعالیتشان، ضمن کسب امتیاز و اعتبار، سطح‌بندی می‌گردند و قادر به کسب تخفیف و یا حضور در مسابقات و قرعه‌کشی‌های باشگاه می‌شوند، به‌علاوه امکان رصد فعالیت‌های آن‌ها نیز تا حد مطلوبی فراهم می‌آید.