سامانه ESB

سامانه ESB

حوزه بانکی

بانکها و موسسات مالی و اعتباری در جهت رقابت و حفظ بازار بانکی سامانه‌ها و سرویس‌های متنوع بانکی را برای ارایه خدمات جدید به مشتریان به کار می‌گیرند. سامانه ESB بانکی وظیفه ایجاد هماهنگی بین سیستم‌های مختلف و ارائه سرویس‌های یکپارچه به کانال‌های بانکدرای الکترونیک و مدیریت و نظارت بر این کانال‌ها را فراهم می‌نماید. ESB یک سامانه مدیریت کانال است که با بهره‌گیری از معماری نوین خود کارایی بالا؛ امنیت و چابکی در سازگارکردن سامانه‌های مختلف را به موسسه عرضه می‌کند.